Συστήματα επικοινωνίας

Ακρογωνιαίος λίθος των επιχειρήσεων είναι η επικοινωνία μεταξύ δυτών αλλά και δυτών με το σκάφος, γι αυτό το λόγο επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής επικοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα εξαιρετικό σύστημα που στηρίζεται σε αλγορίθμους γνωστό ως UDI-28.Το συγκεκριμένο σύστημα προσφέρει ένα πακέτο λογισμικού όπου μπορεί να στηρίξει ένα μεγάλο αριθμό χρηστών και μηνυμάτων ενώ παράλληλα διαθέτει έναν ισχυρό κώδικα διόρθωσης σφάλματος. Το UDI-28 αποτελείται από μια μονάδα, την οποία φέρει ο δύτης στο καρπό του χεριού του και μια μονάδα επιφάνειας. Ενσωματώνει τεχνολογία ψηφιακών ακουστικών μηνυμάτων με SOS και 3D πυξίδα.

Γενικά χαρακτηριστικά UDI-28:

  • Επικοινωνία μεταξύ δυτών
  • Επικοινωνία μεταξύ δυτών και σκάφους
  • Σύνδεση μέχρι 28 δύτες
  • Μέγιστο βάθος 70μέτρα