Πολυθέσιοι υπερβαρικοί θάλαμοι

Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο (HBOT)  περιλαμβάνει τη φαρμακευτική χρήση οξυγόνου σε επίπεδα υψηλότερα από την ατμοσφαιρική πίεση. Η θεραπεία ενισχύει το σώμα μέσω φυσικής διαδικασίας επούλωσης με εισπνοή 100% καθαρού οξυγόνου.

Οι θάλαμοι υπερβαρικού οξυγόνου της IHC Hytech (HBO) έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να πληρούν τους πιο αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς για την ιατρική τεχνολογία Ευρώπης και  Αμερικής. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα κατασκευής σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του πελάτη και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών ή το μέγεθος του κτιρίου παρέχοντας μέγιστη άνεση σε ασθενείς και χειριστές.

Οι θάλαμοι IHC Hytech πληρούν τις απαιτήσεις  της ΕΟΚ του σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο (HBO-T) περιλαμβάνει τη φαρμακευτική χρήση οξυγόνου σε επίπεδα υψηλότερα από την ατμοσφαιρική πίεση. Αυτή η θεραπεία ενισχύει τις φυσικές διαδικασίες επούλωσης του σώματος. Το HBO-T μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία καταστάσεων που επωφελούνται από την αυξημένη διαθεσιμότητα οξυγόνου στους ιστούς. Ως αποτέλεσμα των αντιβιοτικών ιδιοτήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία λοιμώξεων. Αρκετες θεραπειες καλύπτονται από την ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η επιστημονική έρευνα καταδεικνύει τα οφέλη του HBO-T για άλλες συνθήκες που δεν καλύπτονται ακόμη. Επομένως, ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν υπερβαρική θεραπεία οξυγόνου συνεχίζει να αυξάνεται.

 Η IHC Hytech διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την κατασκευή επαγγελματικών καταδυτικών και υπερβαρικών εξοπλισμών υψηλής ποιότητας. Ως εκ τούτου είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής θαλάμων HBO-T ο ποιος σχεδιάζει και κατασκευάζει  τόσο τυποποιημένα συστήματα όσο και προσαρμοσμένα, για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Οι θάλαμοι IHC Hytech HBO διαθέτουν έναν εκλεπτυσμένο αναπνευστικό σύστημα οξυγόνου, επιτρέποντας στους ασθενείς να αναπνέουν άνετα, με χαμηλή αντίσταση εισπνοής και εκπνοής. Το οξυγόνο (θεραπευτικό αέριο) παρέχεται στους ασθενείς μέσω μίας ρινικής μάσκας από το στόμα  ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί η ροή σε κάθε ασθενή χωριστά. Τα συστήματα παρακολούθησης ασθενών είναι εγκατεστημένα στον πίνακα ελέγχου σε συνδυασμό με τη πιο πρόσφατη τεχνολογία ελέγχου, μέσω υπολογιστή. Επίσης είναι εξοπλισμένοι με επικοινωνία έκτακτης ανάγκης. 

Το σύστημα ελέγχου είναι ενσωματωμένο σε εργονομικά σχεδιασμένη βάση ελέγχου. Επιπλεον προσφέρει ένα χειροκίνητο σύστημα ελέγχου θαλάμου χωρίς διεπαφή υπολογιστή.

 

Γενικά χαρακτηριστικά θαλάμου IHC Hytech

  • Οθόνες για την παρακολούθηση του ασθενούς συνδεδεμένες με έγχρωμες κάμερες στο θάλαμο HBO
  • Εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας με το  θαλάμο
  • Σύστημα ψυχαγωγίας
  • Αναλυτής οξυγόνου / CO2 
  • Έλεγχοι συμπίεσης και αποσυμπίεσης και για τα δύο διαμερίσματα του θαλάμου
  • Βαλβίδα ελέγχου έκπλυσης θαλάμου
  • Υπολογιστής με οθόνη όπου αποτυπώνει όλα τα σχετικά δεδομένα του θαλάμου
  • Μηχανικά μανόμετρα και για τα δύο διαμερίσματα
  • Βαλβίδες επιλογής αερίου
  • Χειριστήρια για το σύστημα πυρόσβεσης